Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie tegenkomen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster.

Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van de vereniging Lionsclub Tilburg Roomley alsmede van haar bestuurders en leden, is beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de rechtshandeling die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan of door de vereniging in rekening gebrachte honorarium, en ten alle tijden beperkt tot de mate waarin deze aansprakelijkheid gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering.