van diner-meetings

Elke eerste maandag van de maand komen de leden van de Lionsclub Tilburg Roomley bij elkaar voor een heerlijke en gezellige dinerbijeenkomst. Dat doen we meestal bij Hofstede De Blaak in Tilburg. De diners zijn momenten waarop wij elkaar op de hoogte houden van ieders wel en wee.

Omdat de achtergrond van de leden zo divers is, komen er andere dingen op ons af dan in ons dagelijkse leven. Dit is een goede voedingsbodem voor fijne gesprekken, het opdoen van leuke ideeën, het vinden van inspiratie en het verdiepen van contacten. De dinerbijeenkomsten bieden de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

De dinerbijeenkomsten zijn er ook om de doelstellingen van de Lionsclub te verwezenlijken. Er ontstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid. In die context kunnen wij optimaal werken aan activiteiten voor sociale doelen en zoeken naar nieuwe uitdagingen om vorm te geven aan ons motto ‘We Serve’.

De diners bieden de mogelijkheid om informeel te praten en na te denken over de maatschappij om ons heen. Er worden dan ook zeer gevarieerde onderwerpen bediscussieerd. Allerlei zaken komen ter tafel naar aanleiding van een persoonlijke ervaring of omdat de actualiteit gevoelens oproept, die wij graag met elkaar willen delen. Het is verrijkend om niet alleen vanuit je eigen gezichtspunt een mening te vormen over belangrijke en minder belangrijke zaken.

Aan de dinerbijeenkomsten gaat altijd een korte vergadering vooraf om lopende zaken te bepreken. De taakgroepen van de club doen dan verslag van hun activiteiten.