van inspiratie

Elke derde maandag van de maand organiseren we een actieve avond; interessant en inspirerend voor alle leden. Een werkbezoek, een lezing. Meestal met een maatschappelijke of sociale invalshoek.

We proberen met het programma een afspiegeling te maken van onze maatschappelijke visies en belangstelling. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een passende invulling van deze avonden.

We nodigen bijvoorbeeld sprekers uit die ons meer kunnen vertellen of leren over onderwerpen die maatschappelijke relevantie hebben. Soms laten we ons inspireren door op bezoek te gaan bij maatschappelijke instanties en ondernemingen.

De derde maandagavond is de belichaming van waar wij als club voor staan: persoonlijke inzet voor en betrokkenheid bij de maatschappij waarin wij leven.