Wil je misschien Lion worden? Hier vind je de informatie!

Belangrijke redenen om een Lion te worden,..

  • maatschappelijke betrokkenheid,
  • inzet voor goede doelen,
  • vergroten van je netwerk zonder een zakelijke intentie,
  • nieuwe sociale contacten maken,
  • gezelligheid en vriendschap.

Lionsclub Tilburg Roomley is hiervoor bij uitstek geschikt. Het is mooi om te ervaren hoe een groep mensen, die meestal een druk bestaan hebben als ondernemer, manager, medicus of kunstenaar, zich steeds weer inzetten voor de mensen die het minder hebben in de samenleving. Je leert een diversiteit aan beroepen en mensen kennen, je levert een bijdrage aan het We Serve gedachtengoed en je krijgt inspiratie tijdens de interessante themaavonden die we organiseren.

Het is bij ons fijn om elkaar echt te leren kennen! De contacten binnen onze club ervaar je als een verrijking van je leven. Ook de activiteiten die we organiseren in het belang van anderen zullen je aanspreken. Het geeft een goed gevoel een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een wereld waar het geluk niet voor iedereen is weggelegd. Betrokkenheid, inspiratie en motivatie van onze leden zijn de pijlers waarop onze club is gebouwd. Om dat ook naar de toekomst toe voldoende te kunnen waarborgen zijn we voortdurend bezig om mensen te vinden die hetzelfde gedachtengoed onderschrijven. We zoeken daarbij naar een balans in leeftijdsopbouw, gender, afspiegeling van de samenleving en diverse beroepsgroepen en werkvelden.

Criteria voor het toetreden van nieuwe Lionsleden:
Vanuit het streven naar een evenwichtige balans in de Lionsclub tussen beroepsgroepen dient het beroep van het kandidaat-lid hierin te passen.
Vanwege het gemengde karakter van onze club streven we naar een evenwichtige verdeling
tussen mannen en vrouwen.
• Het kandidaat-lid dient bereid zijn de clubbijeenkomsten regelmatig bij te wonen. (80% aanwezigheid wordt verwacht)
• Het kandidaat-lid dient actief deel te nemen aan de clubactiviteiten.
• Het kandidaat-lid dient in te stemmen met, en te handelen naar, de erecode van de Lions.

Aanmelden nieuwe Lionsleden gaat als volgt:
Er zijn twee mogelijkheden;

1. Een Lionslid stelt een kandidaat-lid voor aan de Taakgroep Leden.
2. Kandidaat leden melden zichzelf aan door op de website het contactformulier in te vullen.

Aanname-procedure nieuwe Lionsleden:
(Let op: wat nu volgt klinkt allemaal erg formeel, maar in werkelijkheid gaat het er informeel aan toe bij onze club. We volgen voor de zorgvuldigheid wel de volgende stappen:)

1. De Taakgroep Leden meldt tijdens een reguliere bijeenkomst de aanmelding (via Lionslid of websiteformulier); afwezige Lionsleden worden schriftelijk geïnformeerd.

2. Indien er geen belemmeringen worden geconstateerd, wordt door de Taakgroep Leden contact gezocht met het kandidaat-lid; voor informatie over de Lions wordt verwezen naar de website.

3. Er volgt een informeel kennismakingsgesprek tussen de Taakgroep Leden en het kandidaat-lid waarin de volgende onderwerpen ter sprake komen:
• Wat voor Lionsclub zijn wij?
• Namen en beroepen van de leden van de Lionsclub;
• Verwachtingen over en weer uitspreken;
• Check: kun je je vinden in de erecode?
• Hoeveel tijd gaat het kosten als je lid wordt;
• Hoe hoog is de contributie. (nu:

4. Terugkoppeling van het kennismakingsgesprek tijdens een reguliere bijeenkomst aan de Lionsleden, aangevuld met de eigen indrukken van de Taakgroepleden; aan de Lionsleden wordt gevraagd een reactie te geven (eventueel schriftelijk).

5. Reacties van de Lionsleden gaan via de Taakgroep Leden naar het kandidaat-lid.

Het streven is  om bovenstaande  procedure binnen een maand af te ronden.

6. Bij positieve reacties van de Lionsleden, wordt het kandidaat-lid uitgenodigd de eerstvolgende twee bijeenkomsten bij te wonen om te ‘proeven’.

7. Voor het kandidaat-lid wordt in overleg met het bestuur een sponsor benoemd, welke (bij lidmaatschap) voor de duur van 1 jaar zorgt voor de begeleiding  binnen onze Lionsclub. Dit kan zowel de “aanbrenger” van het kandidaat-lid zijn, dan wel een ander bestaand Lionslid.

8. Bij een positieve reactie van het kandidaat-lid na deze twee bijeenkomsten, wordt het kandidaat-lid daarna geïnstalleerd.